Konumuz: SİBER GÜVENLİK VE SİBER ZORBALIK Bilişim Teknolojileri alanındaki gelişmeler bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmış ve insanlara önemli faydalar sağlamıştır. Ancak bilişim alanında değişen ve gelişen teknolojik imkânlar yeni suç türlerini ortaya çıkartmış ve bilginin korunmasını [...]

Hukuk atölyesinde bu hafta "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" konusunu tartıştık. Atölyede biyolojik olarak kadın ve erkek olmak doğuştan iken kadınlık ve erkeklik kavramlarının ise kültürlerden etkilenerek tanımladığından bahsedildi. Bu tanımlamaların genelde kadınlar üzerinde bir [...]

SEKTÖREL EĞİTİMİMİZİN BU HAFTAKİ KONUSU YENİLEBİLİR ENERJİ Öğrencilerimizin Hatay Ekonomisi'nin lokomotif sektörlerini ve dinamiklerini öğrenmeleri açısından yürüttüğümüz SEKTÖREL EĞİTİM çerçevesindeki bu haftaki konumuz YENİLENEBİLİR ENERJİ idi. Rüzgar Enerji Santralleri Müdürü Adnan BABAOĞLU ve Enerji [...]

Dünyada ve Türkiye’de yıldan yıla hızla artan insan ve hayvan varlığının besin maddelerini karşılama sorunu, tarla bitkilerine ayrı bir önem kazandırmaktadır. Dünyadaki hızlı nüfuz artışı dikkate alındığında tarla bitkilerinin gereksiniminin ve öneminin her geçen [...]

Sektörel Eğitimimizin tamamlayıcı konusu olan Girişimcilik dersini Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Sonyel OFLAZOĞLU'nun vermiş olduğu eğitim ile tamamladık. Eğitim boyunca girişimciliğin gerçek tanımının bilinenin aksine sadece hiç var olmayan ürün/hizmetin keşfedilmesi değil; [...]

Öğrencilerimizin 'Hayat ve Sosyal Becerilerinin' geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmaları bu hafta Temel Hukuk Eğitimi ile başladı. Sahip oldukları hak ve özgürlükleri bilen, sorumluluklarının farkındalığına sahip, bilinçli bireyler yetiştirerek toplumda [...]