Köy Enstitülerinin ruhu ile öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmeye, donanımlarını arttırmaya ve derinleştirmeye yönelik bir eğitim veriyoruz.