Bireysel boyutuyla ve çeşitli kaynaklarda kişinin kendine özgü gizli güçlerini tam donanımlı olarak kullanılabilmesi ve geliştirmesi, kendi doğasına, kendi varoluş bütünlüğüne uygun davranabilmesi, kendi yeteneklerinin yeterliliklerinin bilincinde olması ve yine kendi yeteneklerine uyumlu eylem gücü yüksek bir varlık olma anlamlarıyla kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirmek.
Kişinin kendisini keşfetmesine olanak sağlayan, yetenekleri konusunda onu destekleyen ve hayata geçirme noktasında her zaman yanında olduğumuzu hissettiren bir anlayışla özgüveni tam bireyler yetiştirmek.
Bilimin, teknolojinin, kültürün, sanatın ve sporun her dalını tanıyan ve bu faaliyetlerden en az birini hayatına adapte eden bireyler yetiştirmek.
Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi olabilecek, geleceğin liderlerini yetiştirmek.
Öğrencilerimizin global düşünebilen ulusal ve yöresel çözümler üretebilen topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek.
Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak amacıyla topluma katkı sağlayabilmek.
Hatay’ da insanlar tarafından ismi anıldığında eğitim sistemi ve başarılarıyla anılan, saygı duyulan ve toplum güvenini sağlamış bir eğitim kurumu olmak.
Hem akademik hem de sosyal anlamda kendini gerçekleştirmiş bireyler yaratmak.
Ne istediğini bilen ve istediği hedefe ulaşmak için ne tür süreçlerden geçmesi gerektiğinin farkında olan ve bu süreçleri deneyimli eğitmenler kontrolünde tamamlayarak iyi bir lisans eğitimine hazır bireyler yetiştirmek.
Akademik, sosyal ve pedogojik altyapıya sahip, teknolojinin, bilimin, sanatın değişim ve gelişim sürecini takip eden ve bu gelişimi yakalayabilen “eğitim sistemi” ile öğrencilerin sürekli gelişimlerini desteklemek. Bu destekle birlikte hayatı takip eden ve her gelişimin içinde zamanın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak.
Çantasız Eğitim Tam Öğrenme sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız öğrencilerimizi sadece iyi bir üniversiteye göndermekle birlikte liderlik vasıflarının çoğuna sahip, yaratıcı düşünme becerisini geliştirmiş, her duruma hızlı adapte olabilen, sosyal çevresiyle uyumlu, iletişimi kuvvetli ve akranları arasında örnek gösterilen bireyler olmalarını sağlamak.