Sektörel Eğitimimizin tamamlayıcı konusu olan Girişimcilik dersini Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Sonyel OFLAZOĞLU’nun vermiş olduğu eğitim ile tamamladık. Eğitim boyunca girişimciliğin gerçek tanımının bilinenin aksine sadece hiç var olmayan ürün/hizmetin keşfedilmesi değil; var olan ürün veya hizmette yapılan inovasyonun da girişimcilik olduğu örneklerle açıklandı. Ayrıca her fikir, ürün veya hizmetin Girişimcilik olmadığına da dikkat çekildi.

Sayın OFLAZOĞLU, girişimcilik, mucitlik, sermayedarlık tanımlarına da hem örnekler vererek hem de aralarındaki ortak olan ve olmayan özelliklere de değinerek açıkladı.

Öğrencilerimize verdiği değerli eğitimden dolayı Pusula Akademi Ailesi olarak Sayın Sonyel OFLAZOĞLU’na teşekkür ederiz.