Hukuk atölyesinde bu hafta “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” konusunu tartıştık. Atölyede biyolojik olarak kadın ve erkek olmak doğuştan iken kadınlık ve erkeklik kavramlarının ise kültürlerden etkilenerek tanımladığından bahsedildi. Bu tanımlamaların genelde kadınlar üzerinde bir negatif yaklaşıma sebebiyet vererek eğitim alma hakkında, işe alım süreçlerinde, ücret politikalarının belirlenmesinde ve kariyer yapma alanlarında karşılarına nasıl engeller çıkardığı konusunda örnekler verildi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ülkelerin kalkınma düzeyleri arasındaki ilişkinin de tartışıldığı atölyede eşitsizliğin olmadığı ülkelerdeki toplumların her alanda ilerleme ve refah düzeylerinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.